Styrelsen har fått in många frågor kring betalningar som sker genom autogiro. För att fortsätta betala med autogiro behöver man skicka in en ny anmälan till FF-Fastighetsservice AB som är vår nya förvaltare från och med 2021-01-01.

Läs mer