Värmesystemet har nu satts på. Det kan ta några timmar från skrivande stund kl 15.00 förrän värmen når alla lägenheter, eftersom värmen transpoteras genom hela fastigheten. Rörmockare från Länsförsäkringförsäkrigar kommer att komma förbi imorgon för att k

Läs mer

Som tidigare har förklarats har vi för tillfället problem med våra radiatorer, både på det sätt att det har varit problem med att få värme till dem samt som vissa radiatorer har börjat läcka vatten. För att åtgärda detta har styrelsen varit i kontakt med

Läs mer

Vi har problem med värmesystemet i huset för tillfället, luft som bildats i systemet försvinner inte. Trots alla undersökningar som HSB-tekniker gjort, ha det inte gett några svar. I fredags undersökte externa tekniker vårt värmesystem. Vi väntar på

Läs mer

Styrelsen har nu på senaste fått många mail kring värmesystemen och icke fungerande radiatorer. I många lägenheter har detta varit på grund av att det har varit för mycket luft i elementen. Vi har gett HSB uppdrag att utreda vad det är som bidrar till var

Läs mer

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar och hyresgäster om att det vid uthyrning av lägenhet i andrahand kommer tillkomma en avgift på 100 kr/mån. Beloppet kommer läggas på avgiften/hyresavin. Med vänlig hälsning  Styrelsen

Läs mer

Välkomna till höstens städdag! Under helgen 26-27 maj kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med. Containern kommer vara öppen kl. 09-18 både lördag och söndag. Notera att man

Läs mer

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar och hyresgäster om att det vid en försenad betalning av hyresavi/avgift kan tillföras en påminnelseavgfit om 60 kr och eventuell dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Det är därför viktigt att betala sina fak

Läs mer

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överrens om hyrorna för 2020 och höjningen blev 1,45% från och med den 1 maj 2020. Du får information om din nya hyra skickat till dig av Bostadsrättsföreningen med din nya hyresavi.

Läs mer

Medlem som inte kan närvara personligen vid bostadsrättsföreningens stämma, kan företrädas av ombud. Som grundregel enligt 2019 års stadgar gäller att: ”Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år

Läs mer