Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överrens om hyrorna för 2020 och höjningen blev 1,45% från och med den 1 maj 2020. Du får information om din nya hyra skickat till dig av Bostadsrättsföreningen med din nya hyresavi.

Läs mer

Medlem som inte kan närvara personligen vid bostadsrättsföreningens stämma, kan företrädas av ombud. Som grundregel enligt 2019 års stadgar gäller att: ”Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år

Läs mer

Årets föreningsstämma kommer hållas måndagen den 1 juni kl 18.00 på Fässbergs Mariagård, Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal. Kallelse och Årsredovisning har delats ut till alla medlemmar.  Vi följer direktiven från Folkhälsomyndi

Läs mer

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag be

Läs mer

Vi har under lång tid haft problem med våra porttelefoner i många uppgångar. Under veckorna 19, 20 och 21 kommer vi installera en ny porttelefon till varje trappuppgång. Installationen kommer ske i sektioner och vi kommer påbörja arbetet i trappuppgång 2

Läs mer

Med tanke på Corona-pandemin som pågår i världen har vi varit tvungna att skjuta på årets stämma till juni månad. Vi kommer återkomma i god tid med exakt datum för stämman.  Inför kommande verksamhetsår 2020/2021 kommer vi behöva fler personer som v

Läs mer

Välkomna till vårens städdag! Vi samlas på gården kl.10.30 lördagen den 9 maj och beräknar hålla på till ca 12.30. Under helgen 9-10 maj kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vil

Läs mer

Med anledning av coronavirusets utveckling har HSB Mölndal beslutat att enbart genomföra akuta åtgärder i lägenheter under en tid framöver. De har tagit det här beslutet med hänsyn till både kunder och medarbetare för att begränsa smittspridning, för

Läs mer