Vanliga frågor


Här har vi samlat frågor och svar för dig som bor i vår förening, eller planerar att flytta hit eller ifrån.


Sammanställning av frågor

 • Vad ingår i avgiften?
 • FF-Fastighetsservice portalen (Realnode)
 • HSB Portalen?
 • Bredband och TV
 • Parkeringsplats
 • Flytta in?
 • Flytta ut?
 • Lägenhetsnummer
 • Andrahandsuthyrning


 • Bomnyckel
 • Tillträdespapper
 • Köp av juridisk person
 • Stambyte
 • Randon
 • Renovering av kök
 • Försäkringar
 • Individuell reparationsfond
 • Byte av dörr


Vad ingår i avgiften?

Värme och varmvatten ingår, liksom fri tillgång till tvättstuga (tidsbokning via tavla).

TV-basutbud från ComHem (ca 13 kanaler).
Elmätare finns för varje lägenhet och abonnemang tecknas individuellt.
Fastighetsskötsel, ekonomisk och teknisk förvaltning tillhandahålls av FF-Fastighetsservice.


FF-Fastighetsservice Portalen?
Information om din lägenhet och dina låneavier hittar du på FF-Fastighetsserivce Portalen (Realnode)
Inne på portalen kan ni bland annat se och skapa era felanmälningar, få tillgång till era avier, hitta blanketter för autogiro och få kontakt med FF-Fastighetsserivce. 


HSB Portalen?
Eftersom vi inte längre har HSB som vår förvaltare så är HSB Portalen inte längre tillgänglig. Uppgifter om din bostad, avgiftsavier och föreningsdokument tillhandahålls nu av FF-Fastighetsservice. Information om hur ni loggar in på FF-Fastighetsservice portal hittar ni under rubriken FF-Fastighetsservice.

Bredband och TV?

Bredbandsuttag från Bredbandsbolaget samt centralantenn från ComHem finns. Avtal gällande bredband eller utökade tv-kanaler sluts direkt med respektive leverantör.


Parkeringsplatser?

För info se Parkering.

Flytta in?

Anmäl inflyttning till Mölndal Energi samt ditt föregående nätbolag.

Önskas p-plats använder du formuläret under Parkeringen.

Inför inflytt skall du emottaga nycklar, elektroniska tags och tvättstugenyckel från den tidigare boende.


Flytta ut?
Anmäl utflyttning till Mölndal Energi samt ditt nätbolag.
Säg upp din p-plats via formulär under Parkeringen.

Vid utflytt skall nycklar, elektroniska tags och tvättstugenyckel överlämnas till den nya boende, alternativt lämnas in till styrelsen.  Ej återlämnade tags/nycklar debiteras.
Glöm ej säga upp ev bredband eller tv-abonnemang.


Lägenhetsnummer?
Nummer enligt nationella lägenhetsregistret finns anslaget i svalen samt ovanför respektive ytterdörr. Internt nyttjas föreningens interna nummer, se Lägenhetsnummer.


Andrahandsuthyrning?
Vid uthyrning i andra hand skall förfrågan beviljas av styrelsen, och inkomma i god tid.
Mall för hyresavtal finns i länken nedan.
Ansökan om andrahandsuthyrning

Bomnyckel?
För infart via bommen krävs en "A-nyckel, liten". Detta är en standardnyckel som finns att köpa hos låssmed. Detta om man har behov av infart på gården för t.ex. i- och urlastning. Bild på denna typ av nyckel finns under Dokument.

Nyckel kan även lånas av föreningen. Om så önskas, ta kontakt med styrelsen via kontaktformuläret eller mail minst fem dagar innan ni beöver den.


Vem ordnar alla tillträdespapper?

Alla papper som ska ordnas när ett lägenhetsköp är klart administreras av FF-Fastighetsservice.
Överlåtelseavtal samt ansökan om medlemskap (2 ex) skall skickas till FF-Fastighetsservice, alternativt görs elektroniskt av mäklaren. Styrelsen verkar för en skyndsam hantering av tillträdespapper, men pga cirkulationstid kan man räkna med ca 2-3 veckor innan allt är klart.


Kan företag köpa bostadsrätt?

Enl stadgarna kan enbart fysiska personer beviljas medlemsskap i föreningen. Alltså kan inte ett företag köpa en bostadsrätt i Täckdiket 3.


Är stammarna bytta?
Stammar och vattenledningsrör är bytta i fastigheten i samband med en badrumsrenovering under 2010-2011. Även ventilationen sågs över, med nya ventiltallrikar och rengöring av ventilationskanaler.

Radon i huset?
Radonmätning har utförts under 2015, med godkänt resultat. (Redan tidigare hade stickprov för radon gjorts och visade på knappt mätbara nivåer på mindre än 30 Bq. Gränsvärdet går vid 200 Bq.)

Renovera köket?
Det går bra att göra enklare renoveringar av köket, ex byte av skåp eller diskbänk. Avser du göra större förändringar som påverkar vatten och/eller avlopp måste du kontakta styrelsen. Vattenavstängning för lägenheten görs via lucka i badrummet.

Försäkringar?          
Föreningen har ingen kollektiv bostadsrättsförsäkring, utan varje bostadsrättsinnehavare rekommenderas ha detta som tillägg på sin hemförsäkring.

Individuell reparationsfond?
Det finns ingen individuell reparationsfond. Var och en ansvarar för sin lägenhet och de ev reparationer och anskaffningar som kan behövas.


Får jag byta dörr, exempelvis till säkerhetsdörr?
Själva dörren tillhör föreningen, men om du på eget bevåg ändå vill byta dörr, finns möjlighet för styrelsen att godkänna detta. Är du intresserad bör du först ta del av nedanstående punkter, samt därefter kontakta styrelsen om du vill gå vidare.

1. Dörren tillhör föreningen.
2. Du bekostar själv ny dörr och installationen
3. Du ansvarar själv för att installation sker fackmannamässigt och påtar dig ansvar för ev brister.
4. Om föreningen fattar beslut om utbyte av samtliga dörrar i fastigheten så kan även din bli utbytt.
5. Vid ev avflytt kan du inte ta med dörren.
6. Dörren skall "passa in" med de övriga dörrarna och bör ha en brun nyans. Ingen alltför avvikande färg (t.ex. Svart, Röd, Grön).
7. Du ansvarar själv för lås och handtag. Möjlighet finns att installera ett lås i föreningens "nya nyckelsystem" via Mölndals Låsservice. Då finns möjlighet att låsa upp med föreningens huvudnyckel, om du t.ex. skulle tappa bort din nyckel.
 

I förenings stadgar kan du läsa om ansvarsfördelning gällande dörren.

Fler frågor?

Vid fler frågor kontakta styrelsen.