Miljöhuset


På gården finns vårt miljöhus med full sortering bestående av kärl för brännbart hushållsavfall, matavfall samt återvinning av tidningar, kartong, plast, metall och glas. Vi har även behållare för småelektronik, batterier och ljuskällor.

Grovsopor, större elektronik och övrigt farligt avfall får ej lämnas i miljöhuset utan skall transporteras till en återvinningscentral (ÅVC).


Genom att vi tillsammans håller ordning i miljöhuset så håller vi nere föreningens kostnader samt bidrar till en god miljö!

Föreningen brukar två gånger om året (vår/höst) anordna städdagar då vi ställer ut en container för grovsopor och tillsammans städar vår gård.


Vitvaror

Mölndals kommun hämtar kostnadsfritt vitvaror (kyl/frys/spis). För hämtning kontakta tekniska förvaltningens kundservice på 031-3151580 och ställ ut vitvaran på avtalad plats och dag.

Återvinningscentral (ÅVC)

Samarbete mellan kommunerna gör att invånare i Ale, Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille, Lerum och Kungsbacka kan nyttja varandras återvinningscentraler. De närmsta återvinningscentralerna finns i Kikås i Mölndal samt Högsbo i Göteborg.

För öppettider se respektive kommuns hemsida.

För att kvittera ut ÅVC-kort använd blankett "Ansvarsförbindelse ÅVC-kort" som ligger under dokument.