Senaste nyttStyrelsen önskar att informera om att avgifterna för våra bostadsrätter höjs för 2022 med 1,5%.

Läs mer

Styrelsen får många frågor angående värmen och kalla lägenheterna. I det fall er lägenhet är kallare än 21-22 grader i mitten av rummet, felanmäl till FF-Fastighetsservice.

Läs mer

Info har kommit om att boende har fått brev med erbjudande om att glasa in sina balkonger. Styrelsen önskar att uppmärksamma boenden om att det planeras ett fasadbyte på vår fastighet inom några år och att inglasade balkonger då kanske behöver tas bort.

Läs mer

Föreningen har tecknat ett avtal med Securitas för att hantera störningar orsakade av boende i fastigheten. Störningsjouren kan nås dygnet runt genom 010 - 470 53 00.

Läs mer

Kungälvs Rör har nu påbörjat arbetet med utbyte av radiatorerna. Ni kommer få en lapp i er brevlåda när detnärmar sig med ett exakt datum för utbyte. Arbetet för varje trappuppgång beräknas till 1.5-2 arbetsdagar.

Läs mer

Tele2 (tidigare Comhem) kommer genomföra ändringar i vårt kanalutbud från och med tidigast den 31 oktober. TV10 kommer inte längre ingå i grundutbudet och kommer utbytas mot TV6.

Läs mer

Styrelsen har påbörjat ett arbete med Kungälvs rör och FF Fastighetsservice för att byta ut samtliga gamla radiatorer i byggnaden. Arbetet med att byta ut radiatorer kommer pågå under slutet av sommaren och början av hösten.

Läs mer

Föreningen är nu färdiga med förhandlingarna med Hyresgästföreningen och har kommit fram till att höjning av hyrorna i våra hyreslägenheter kommer ske med 1.10 % från och med 1 Juli 2021.

Läs mer