Årsredovisning och protokoll

Nu finns årsredovisningen för 2015 och protokollet från årsstämman ute på hemsidan.