Önskemål el-stolpe

Alla som önskar parkeringsplats med el-stolpe gör följande:
Skicka ett mail till tackdiket3@gmail.com senast 2015-04-30.

Ange följande:
- Ärende: El-plats
- Namn:
- Telefonnummer:
- Lägenhetsnr:

OBS: Föreningens interna nr (1-136)

(de som inte önskar el-stolpe behöver alltså inte aktivt göra någonting)