Anrop från valberedningen!

Du har gjort en stor investering genom att köpa en bostadsrätt. Varför inte vara med och engagera dig i föreningen och arbeta för föreningens bästa!

Valberedningen är i full gång med årets arbete till att hitta ledamöter, suppleanter samt suppleant för internrevisorn inför kommande styrelse. Den väljs på årsstämman 2021 som hålls i vår.

Valberedningen vill framhålla att vara medlem i föreningens styrelse blir ett sätt för dig att få insyn samt få möjligheten till att vara med att påverka utvecklingen i vår fastighet. Det blir även en viktig insats av dig för oss alla som bor här. Styrelsearbetet arvoderas.

Är du nyfiken och intresserad?
Vid ett JA, är du välkommen med att kontakta valberedningen så bokar vi in ett möte: valberedningen.td3@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Charlotte Reitti, Håkan Lövestig & Lisskulla Brenner