Asfaltering - tillfällig parkering

Asfaltering av båda parkeringsytorna startar 20/4, kl 07.00 och tar preliminärt 1 vecka. Under tiden måste ytorna vara helt fria från fordon för att garantera att asfalten blir lagd samt undvika asfaltsstänk på bilarna.

Tillfällig parkering
Efter överenskommelse med fastighetsägaren för Pedagogen Park får vi nyttja deras nyanlagda parkeringsyta utanför arbetstid, se karta under Dokument.

(Notera att inget ansvar tas för ev inbrottsrisk eller liknande.)

I övrigt hänvisar vi till andra externa parkeringar, t.ex. besökparkeringar, avgiftsparkeringar och gällande parkeringsregler.