Avgiftshöjning 2019

Från och med 1 januari 2019 kommer avgiften höjas med 2%.
Höjningen är i linje med vår budget och kommande underhåll enligt utarbetad underhållsplan.

Om ni har frågor angående höjningen vänligen kontakta styrelsen.