Avgitshöjning

Från och med 1:a Januari 2017 kommer avgiften höjas med 3%.
Höjningen är enligt linje med våran budget och kommande underhåll enligt utarbetad underhållsplan.


Om du har frågor angående höjningen vänligen kontakta styrelsen.