Bomnyckel

För infart via bommen krävs en "A-nyckel, liten". Detta är en standardnyckel som finns att köpa hos låssmed, t.ex. Mölndals Låsservice på Bergmansgatan 22.

Detta om man har behov av infart på gården för t.ex. i- och urlastning.
 (Föreningen har endast begränsad möjlighet till utlåning av nyckel.)