Bomnyckel

För infart via bommen krävs en "A-nyckel, liten". Detta är en standardnyckel som finns att köpa hos låssmed. Detta om man har behov av infart på gården för t.ex. i- och urlastning. För att tydliggöra hur en A-nyckel ser ut har vi även lagt upp en bild under Dokument.