Bortforsling av cyklar

Inför städdagen vill vi be alla att märka upp sina cyklar i cykelrummet med namn och lägenhetsnummer. Cyklar som saknar märkning på städdagen kommer forslas bort. Detta görs för att ge mer utrymme i cykelförråden.