Brev om inglasad balkong

Det har kommit till styrelsens kunskap att flera boende har fått brev med erbjudande om att glasa in sina balkonger. Styrelsen önskar att uppmärksamma boenden om att det planeras ett fasadbyte på vår fastighet inom några år och att detta eventuellt kan innebära att inglasningar av balkonger kan behövas tas bort.

Styrelsen kommer i samband med arbetet av fasader även titta på möjligheten att lägga till inglasning av balkonger.