Återgå till blogg

Medlem som inte kan närvara personligen vid bostadsrättsföreningens stämma, kan företrädas av ombud. Som grundregel enligt 2019 års stadgar gäller att: ”Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år

Läs mer

Årets föreningsstämma kommer hållas måndagen den 1 juni kl 18.00 på Fässbergs Mariagård, Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal. Kallelse och Årsredovisning har delats ut till alla medlemmar.  Vi följer direktiven från Folkhälsomyndi

Läs mer

Med tanke på Corona-pandemin som pågår i världen har vi varit tvungna att skjuta på årets stämma till juni månad. Vi kommer återkomma i god tid med exakt datum för stämman.  Inför kommande verksamhetsår 2020/2021 kommer vi behöva fler personer som v

Läs mer

Årets föreningsstämma kommer hållas tisdagen den 11 juni kl 18.00 i HSB:s lokaler, Torggatan 1b, 431 35 Mölndal. Kallelse och Årsredovisning kommer inom kort delas ut till alla medlemmar. 

Läs mer

Extrastämman som skulle hållas 8 november ajournerades då mötet konstaterade att kallelse inte gått till på ett stadgeenligt vis och alla medlemmar fick då inte möljighet att närvara. Tyvärr hade det av misstag blivit fel i kallelsen och det stod tisdag i

Läs mer