Diverse information

Parkeringarna
Vi har fått in åtta anbud gällande renovering av parkeringarna. Vi återkommer med mer information och tidplan så snart som möjligt.

OVK-åtgärder
Arbetet med åtgärder från den obligatoriska ventilationskontrollen beräknas påbörjas under december.

Radonmätning
Radonmätning genomförs i fastigheten. Mätdosor och separat information har delats ut till berörda.

Trappbelysning
Trapp- och entrébelysning har varit i undermåligt skick och kommer bytas ut. Arbetet beräknas vara färdigt före årsskiftet.

Medlemsavgift
Fr.o.m. 2015-01-01 genomförs en höjning av medlemsavgiften till föreningen med 1%.