Du som vill påverka!

Har du synpunkter hur ditt boende skall skötas?

Valberedningen söker nya medlemmar till styrelse, revisor och valberedning.
För nomineringar och mer information kontakta Valberedningen.