El-stolpar och nya parkeringsavgifter

Ett antal parkeringsplatser utrustas nu med el-stolpar, så att man t.ex. kan ha motorvärmare kopplad till bilen vintertid.

Fr.o.m. 1 juli gäller nya parkeringsavgifter:
Parkering med el-stolpe inkl el: 375 kr/månad
Vanlig p-plats: 275 kr/månad

Tilldelning av platser görs efter behov (el-plats/vanlig plats) och nya placeringar kan bli aktuella.