Extern uthyrning p-plats

HSB har uppmärksammat oss på att vid extern uthyrning av parkeringsplatser så tillkommer moms 25% enl skatteverkets regler.

Detta berör framförallt boende i Täckdiket 4 som hyr parkeringsplats av oss, och berörda personer kommer kontaktas.