Extrastämma ajournerad

Extrastämman som skulle hållas 8 november ajournerades då mötet konstaterade att kallelse inte gått till på ett stadgeenligt vis och alla medlemmar fick då inte möljighet att närvara. Tyvärr hade det av misstag blivit fel i kallelsen och det stod tisdag istället för torsdag den 8 nov. 

Styrelsen kommer återkomma med ny kallelse för möte, eventuellt avvaktar vi till ordinarie årsstämma. Vi kommer då också se till att de nya stadgarna finns att tillgå för alla medlemmar inför beslut.