Föreningsstämma

Måndag 9/5, kl 18-21 i Bifrostkyrkan Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga medlemmar.