Föreningsstämma 2019 i Brf Täckdiket 3

Årets föreningsstämma kommer hållas tisdagen den 11 juni kl 18.00
i HSB:s lokaler, Torggatan 1b, 431 35 Mölndal.

Kallelse och Årsredovisning kommer inom kort delas ut till alla medlemmar.