Föreningsstämma 2020 i Brf Täckdiket 3

Årets föreningsstämma kommer hållas måndagen den 1 juni kl 18.00
på Fässbergs Mariagård, Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal.

Kallelse och Årsredovisning har delats ut till alla medlemmar. 

Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och bokade en större lokal för att kunna sitta glesare. 
Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk. 

Välkomna!