Föreningsstämma

Den 1:a Juni klockan 18:00 - 21:00 i Bifrostkyrkan. Kallelse med dagordning och andra dokument har delats ut till sammtliga medlemmar.