Föreningsstämma genomförd

Föreningsstämman är genomförd och information gällande styrelse, valberedning och revisor är nu uppdaterad.

För protokoll från föreningsstämman se Dokument.