Föreningsstämma genomförd

Föreningsstämman är genomförd och styrelsen har nu hållit konstituerande möte. Informationen under Styrelse, Valberedning och Revisor är nu uppdaterad.