Förtydligande om avgiftshöjning från april 2024

I december 2023 informerade styrelsen om en avgiftshöjning på 10 % från och med januari 2024, samt en ytterligare höjning på 10 % från och med april 2024.

Styrelsen vill förtydliga att höjningen som sker i april kommer att vara 9 %.

Styrelsen önskade att höja avgiften med 10 % i två etapper baserat på 2023 års avgift. Detta var ej tekniskt genomförbart, därför beslutades att höjningen istället skulle vara 9 %. Den nya avgiften kommer att finnas på samtliga betalningsavier från och med april.

Vid frågor gällande avgift och avier, vänligen kontakta föreningens ekonomiska förvaltning Bredablick 010-177 59 00 eller www.bredablick.se.