Fakturor med felaktig avgift

Styrelsen har upptäckt att vår förvaltare felaktigt har skickat ut bostadsrättsavgifter där det ingår retroaktiv betalning för avgiftshöjning som avser januari till mars. Styrelsen har informerat förvaltaren om att detta är felaktigt då ingen retroaktiv inbetalning av avgiften skulle ske.

Vilket belopp skall betalas?

Vid inbetalning av er avgift kan ni helt enkelt räkna bort det belopp som lagts till extra i form av retroaktiv betalning. Om ni redan har betalat avin kommer detta beloppet räknas av på nästkommande utskick av avier.

OBS. Detta gäller inte de som bor i hyresrätt.