Fläktar i våra trappuppgångar

Vi har sedan renoveringen av våra rökluckor vissa problem med hög ljudnivå från ventilationen i våra trappuppgångar. 

Fläktarnas funktion är kontrollerad och vid behov för eventuell evakuerig av brandrök fungerar de som de ska. 

Vår förvaltare HSB håller tillsammans med entrepenören på att utreda vad ljudet från fläktarna beror på och vad som behöver göras för att komma till rätta med det.