Frågor & Svar

Vi har uppdaterat sidan Frågor & Svar med information gällande byte av dörr.

Här försöker vi samla så mycket "matnyttig" information som möjligt och vi uppmanar alla att ta del av informationen.