Gårdsstädning och extrastämma 5 november 2023

Söndag den 5 november är det dags för höststädning av gården. Vi startar kl 11 och hjälps åt att rensa och göra fint på vår gård. Fika och grillkorv serveras kl. 13.

Inför städdagen kommer en container att ställas upp intill miljöhuset. Ta tillfället i akt att rensa era förråd, släng gamla möbler, porslin och allt annat som ni inte vill ha — förutom gips, el-artiklar och kemiska produkter! Miljöhuset ska hållas rent och det är förbjudet att slänga grejer där. Använd containern om du vill bli av med saker!

I samband med fikat kl. 13 kallar styrelsen till extrastämma på innergården.

Dagordning
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Val av 1 ledamot till styrelsen på en period om 1 år (fram till nästa föreningsstämma)
11. Val av 1 ledamot till valberedningen på en period om 1 år
12. Extra föreningsstämmans avslutande

Vi hoppas på fint väder och att så många som möjligt kan delta!