Höjning av avgift

Styrelsen önskar att informera om att avgifterna för våra bostadsrätter höjs för 2022 med 1,5%.