HSB Portalen

Alla boende har nu tillgång till HSB Portalen, där man kan se uppgifter om sin bostad, avgiftsavier, föreningsdokument, status för felanmälan mm.

Tänk på att hålla uppdaterad profil under "mina sidor" så att HSB vid behov kan komma i kontakt med dig.