Information om hyreshöjningar

Föreningen har med hjälp av Fastighetsägarna förhandlat hyrorna i fastigheten med Hyresgästföreningen. Efter förhandling har det beslutats att hyrorna kommer höjas för samtliga hyreslägenheter med 3,9% från och med den 1 november 2023.