Information om relining

För att förlänga livstiden på våra avloppsstammar kommer föreningen under våren att renovera dem med hjälp av så kallad relining. Detta är ett omfattande arbete som kommer påverka alla boende i fastigheten under en kortare period. Arbetet kommer att genomföras på rören i bottenplattan som inte renoverades under stambytet.

Projektet kommer påbörjas v.12 och pågår fram till v.28. Arbetet kommer genomföras i en till två trappuppgångar i taget. Under perioden arbete pågår kommer vatten och avlopp stängas av helt för de berörda trappuppgångarna. 

Inför relining i varje uppgång kommer boende lägenhet att behöva vidta vissa åtgärder för att underlätta arbetet. Bland annat kommer vissa förråd att behöva tömmas tillfälligt. 

Mer detaljerad information kommer att komma inom kort samt information om hur arbetet kommer påverka din lägenhet.