INSTÄLLT Undersökning av element

På grund av sjukdom har Ale VVS, som skulle genomföra undersökningen, inte möjlighet att besöka lägenheterna denna veckan. Arbetet med elementen kommer således att skjutas fram och bli av under en senare tidpunkt. Mer info kring detta kommer att komma längre fram.