Konstituerande möte

Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte. Posterna delades ut enligt följande:

Mazen: Ordförande, ÖvrigtGunilla: Kassör, UnderhållsplanLillemor: Sekreterare, TaggsystemAko: Hulken och SoprumPeter: ParkeringSimon: Hemsida och infolappar