Konstituerande möte

Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte. Posterna delades ut enligt följande: Simon Carlström, ordförande Christian Jonsson, vice ordförande Päivi Lövestig, sekreterare Gunilla Edvardsson, kassör Peter Eriksson, ledamot Rebecka Bohman, ledamot Maria Javanmiri Hallberg, ledamot