Motioner till stämman

De som önskar lämna motioner till föreningsstämman måste göra detta senast 1 april, för att motionen skall hinnas bifogas kallelsen till stämman.

Vi ber om att motionerna skall innehålla namn, lägenhetsnr och telefonnummer så att vi kan kontakta er vid frågor. Motionen lämnas skriftligen, se kontakta oss.

Stämman kommer genomföras under våren och separat kallelse med datum/plats kommer.