När asfalteringen är klar

När entreprenören öppnar upp parkeringarna så gäller tillsvidare ingen specifik parkeringsplats, utan alla som hyr parkeringsplats får lov att parkera i lediga p-rutor.

Vi återkommer så snart som möjligt med vilket parkeringsplatsnr var och en får, samt från vilket datum "skarp" parkering börjar.