Obligatorisk ventilationskontroll

Funktionskontroll av ventilationssystemen kommer utföras i samtliga lägenheter med start v.21. Certifierad kontrollant från GK kommer utföra arbetet och ytterligare avisering kommer gå ut innan arbetet startar.