Påminnelse el-stolpe

Det finns fortfarande ett antal platser lediga med el-stolpe.

Med kupe-/motorvärmare kan du slippa skrapa rutor vintertid och undvika kallstarter på bilen, vilket minskar bränsleförbrukningen. Platserna med el-stolpar är även placerade närmare fastigheten.

Alla som önskar parkeringsplats med el-stolpe gör följande:
Skicka ett mail till tackdiket3@gmail.com senast 2015-04-30

Ange följande:
Ärende: El-plats
Namn:
Telefonnummer:
Lägenhetsnr:
OBS: Föreningens interna nr (1-136)