Påminnelse om gemensamt ansvar i miljöhuset

Med denna nytagna bild av miljöhuset vill styrelsen påminna om vikten av att vi alla hjälps åt att hålla miljöhuset rent och snyggt. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att sopkärlen inte blir överfulla. Om du stöter på fulla kärl, snälla ta med ditt skräp hem och invänta nästa tömning. Det är inte okej att lämna skräpet på golvet eller ovanpå kärlen.

Ett välskött miljöhus minskar onödiga kostnader och hjälper oss att undvika extra ekonomisk belastning på föreningen, något vi alla så klart vill undvika.

Låt oss tillsammans sträva efter ett välskött miljöhus! Här är några saker du kan göra för att hjälpa till att undvika överfulla sopkärl och främja en mer hållbar avfallshantering:

Källsortera noggrant för att minska mängden blandat avfall.
Platta till kartonger och förpackningar för att skapa mer utrymme i respektive kärl.
Släng aldrig grovavfall i miljöhuset – använd återvinningscentralen för större föremål.

Mer info och regler för miljöhuset hittas här: https://tackdiket3.se/fastighet/milj%C3%B6huset

Tack för er förståelse och samarbete!