Påverka ditt boende!

Inför årsstämman söker valberedningen medlemmar som är intresserade av att åta sig förtroendeuppdrag. Ta chansen att vara med och påverka ditt boende genom att anmäla dig som kandidat!

För ytterligare information samt intresseanmälan, se fliken Valberedning.