Protokoll årsstämma

Protokollet från årsstämman finns nu upplagt under Dokument.