Rökluckor i trapphusen

Under kommande veckor har vi beställt ett arbete att bygga om rökluckorna i våra trappuppgångar för att säkerställa funktion samt möjliggöra årlig funktionskontroll.  

Man kommer sätta upp ställningar i trapphusen, det arbetet är planerat till sista veckan i november. Man påbörjar sedan arbete med rökluckorna första veckan i december. Ställningarna är byggda så att man kan gå under,  det skall inte vara något problem för oss boende att ta oss fram i trapphusen. 

De störningar som kan bli är vid borrning men det är inte speciellt mycket i varje trapphus, beräknas bli relativt korta perioder. Arbetet sker enbart dagtid.