Radonmätning godkänd

Den radonmätning som utförts i fastigheten under 2015 har godkänts av Mölndals Kommun.