Skarp parkering!

Skarp parkering fr.o.m. 2015-07-01

På den hyresavi som skickats ut via HSB framgår vilken parkeringsplats som var och en blivit tilldelad.
Parkeringsnumrena är i den serie som börjar på 6, se exempel:
6001 är parkeringsplats nr 1
6050 är parkeringsplats nr 50
6110 är parkeringsplats nr 110.

Den som inte kan uttyda vilken parkeringsplats man fått tilldelad kan kontakta Rita Gullberg på HSB, 031-7768422.

Ett antal personer som hyr "vanlig" p-plats utan elstolpe har ändå blivit placerade på plats med elstolpe. Dessa personer får dock inga nycklar utdelade och kan ej använda elstolpen.